topluluk

Aydili Sanat Topluluğu; sanatın, insanlaşma sürecinin en kritik uğrağı olduğunu ve her insanın sanatla kendini gerçekleştireceğine ve dönüştüreceğine olan inançla ortaya çıktı. İlk olarak Kocaeli Üniversitesi Şiir Etkinlikleri Birimi’nin yaptığı çalışmalarda şekillendi. Daha sonra KYÖD’de 8 yıllık bir çalışma süreci içerisinde kendini geliştirmek için atölye çalışmaları yürüttü. Kocaeli Üniversitesi’ndeki çalışmalarda Akademi Gökyüzü dergisiyle bu etkinliği duyurmaya, üretimlerini paylaşmaya başlamıştı. KYÖD’deki atölye çalışmaları sırasında da önce Şiir Çırası fanzini, ardından da Aydili Sanat dergisi bu topluluğun yayın zemini oldu. Topluluk bir süre sonra dernekleşti. Ancak dernek çalışmalarında görüş ayrılıkları ortaya çıkınca topluluğun bir kısmı dernekten ayrılarak Aydili Sanat Topluluğu olarak etkinliklerini sürdürmeye başladı. Şimdi, bu etkinliklerin ve çalışmaların yayın zemini Ay Yüreğinde Köz fanzinidir.

Aydili Sanat Topluluğu, kendi sitesini oluşturarak çalışmalarını ve ürünlerini internet yoluyla paylaşmayı seçmiştir. Bu site, Aydili Sanat Topluluğu’nun ortaya çıkardığı ürünlerin sergilendiği bir zemin olarak üretim birikiminin de arşivini oluşturacaktır.

Aydili Sanat Topluluğu’nun önceliği kendini geliştirmek, kendini geliştirmek isteyenlere yardımcı olmaktır. Bunun için estetiğin ilkelerini kendine rehber edinmiştir. Topluluğun kendine özgü bir estetik anlayışı ve kendine özgü bir şiir bakışı vardır. Bu bakış hem içerik hem de biçim açısından geleneksel Türk şiirine yabancı değildir.

Topluluğun kendini geliştirmesiyle ortaya çıkan eserler, topluluğun kurduğu Aydili Sanat Yayınları’ndan yayımlanmaktadır. Bu eserlerin bir çoğu söz konusu atölye çalışmalarına katılarak kendini geliştiren yazarlardan doğmuştur. Ayrıca Aydili Sanat estetik anlayışına uygun ancak bu çalışmalara katılmayan yazarların eserleri de bu yayınlar içinde yer almaktadır.

Amacımız; kendimizi geliştirmek ve dolayısıyla çevremizi geliştirmektir. Biz biliyoruz ki kendini dönüştüremeyen, hiçbir şeyi dönüştüremez. Eksikliğimiz, bizim itici gücümüzdür. Dönüşmek için gerekli emeği sadece kendimiz için değil, çevremizin ve dolayısıyla insanlığın dönüşümü için de sergiliyoruz. Biliyoruz ki örnek olmak, insanlığa yeterince güçlü bir katkıdır.

Topluluğumuz gönüllülük zemini üzerine kurulmuştur. Canı çeken katılır, canı çeken ayrılır. Biz biliyoruz ki sanat ve sanat etkinlikleri, özerkliği ve özgürlüğü gerektirir. İki yıllık dernek deneyimimizden de öğrendiğimiz üzere gevşek bağlar, yaratıcılığın ve özgünlüğün önkoşuludur. Sanat, önünde sonunda içsel bir süreçtir ve içten bağlılık olmadığı sürece ne gelişim ne de özgünlük söz konusu olur.

Leave a Comment